Zaman Yönetimi Modülü

işlerinizin zamanını daha iyi yönetmenizi sağlar

Zaman Yönetimi Modülü

projelerinizin maliyetini düşürür

iWorkBetter

ZAMAN YÖNETİMİ

Zaman Yönetimi modülü, işletmenizdeki tüm yönetici ve çalışanların hangi işler ve projeler ile ilgili ne kadar zaman harcadıklarını kayıt etmelerine imkan sağlar. Böylece işletmenizin en önemli maliyet kalemlerinden biri olan iş gücünün; hangi işler, projeler ve faaliyet alanlarına ne oranlarda harcandığını tespit etmek mümkün olur.

Çoğu işletmede, gerçekleştirilen faaliyetlerin maliyet analizleri, sadece finansal verilere bakılarak yapılıyor. Zaten yaygın olarak kullanılmakta olan geleneksel muhasebe yazılımları da sadece finansal verilerin kayıt edilmesine ve incelenmesine imkan veriyor. Bu tür yazılımlar ile yapılan hesaplar, alım-satımı yapılan ürünlerin sağladığı kar marjını incelemekten öteye pek geçemiyor. Oysa bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında yapılan işler için harcanan zaman çok önemli bir maliyet unsuru olabildiği gibi kimi durumlarda gizli zararlar oluşturabiliyor.

iWorkBetter Zaman Yönetimi Modülü ile;

Günlük yapılan işlerle ilgili tek ekranda çok kolay raporlar girilebilir.

 
Mac Reflection

iWorkBetter Zaman Yönetimi Modülü ile;

Yapılacak işlerle ilgili planlamayı kolayca yapabilirsiniz.

 
Mac Reflection

Zaman Yönetimi Modülü ile yapılabilecekler

Zaman Çizelgeleri

Tüm çalışanların internet erişimi olan herhangi bir yerden, kullanımı son derece kolay günlük zaman çizelgelerini birkaç dakikalık bir uğraşla web tabanlı sisteme girmeleri sayesinde tüm operasyonlarınızın iş gücü maliyetlerini anlık olarak izleyebilirsiniz.

Zaman Çizelgesi Özeti ve Planlaması

Zaman Yönetimi modülü sayesinde iş gücü planlaması önceden yapılan proje süreçlerinin de gerçekleşme oranları anlık olarak izlenebilir. Bu sayede yaşanan gecikmeler ve aksaklıkların anlık olarak farkına varılabilir. Böylece alınması gereken kararlar, tedbirler ve yapılması gereken müdahaleler gecikmeden yapılabilir, işlerin kontrolden çıkması engellenebilir.

iWorkBetter Zaman Yönetimi Modülünde Bulunan Özellikler

  Zaman Çizelgeleri

  Zaman Çizelgesi Özeti

  Zaman Çizelgesi Planlama

  Haftalık Zaman Planı

  İnsan Gücü Raporu

  Raporlar

iWorkBetter Zaman Yönetimi Modülünün fiyatı için