Stok ve Sevkiyat Yönetimi Modülü

sevkiyatların planlı ve zamanında gerçekleşmesini sağlar

Stok ve Sevkiyat Yönetimi Modülü

depolardaki stok durumunun anlık olarak takibini sağlar

iWorkBetter

STOK VE SEVKİYAT YÖNETİMİ

Çok detaylı bir şekilde düzenlenen malzeme kayıtları üzerinden tüm depolardaki stok durumunun anlık olarak izlenebilmesini, malzeme bazında özel fiyat listeleri oluşturulabimesini, ürün ağaçları ile; montajı, üretimi yapılan veya sistem oluşturarak satılan ürünlerin stok hareketlerinin kolaylaştırılmasını sağlar. Depolar arası hareketler, stok sayımı, rezerve ve lot listeleri de stok fonksiyonu içinde yer almaktadır.

iWorkBetter Stok ve Sevkiyat Yönetimi Modülü ile;

Malzemelerinizi detaylı şekilde oluşturup kolayca yönetebilirsiniz.

 
Mac Reflection

iWorkBetter Stok ve Sevkiyat Yönetimi Modülü ile;

Sevkiyatlarla ilgili planlamayı kolayca yapabilirsiniz.

 
Mac Reflection

iWorkBetter Stok ve Sevkiyat Yönetimi Modülü ile;

Tüm depolarınızdaki stok durumu anlık olarak izleyebilirsiniz.

 
Mac Reflection

Malzemeler

İşletmenizde kullanılan tüm malzemelerin sistemde oluşturulup yönetildiği alandır. Burada sadece satış ya da üretim amaçlı kullanılan malzemeler değil, aynı zamanda satın alınan ve demirbaş olarak kullanılan malzemeler de ilgili tipine göre tanımlanarak kaydedilir. Bu alanda her malzemenin fotoğrafından, teknik özelliklerine kadar en ince detayıyla tanımlarını yapabilir, üretim için gereken ürün ağaç yapılarını oluşturabilir, her bir ürünün alt bileşenleri de dahil anlık stok durumlarını takip edebilirsiniz.

Depolar

Bu alanda işletmenize ait olan tüm depoları sistem üzerinde tanımlayabilirsiniz. Bu sayede belli bir malzeme için hangi depoda ne kadarlık stok bulunduğunu anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hareketler

Aynı zamanda ticari araçlarınızı da birer depo olarak tanımlayabilir, bu sayede hareket halindeki stoklarınızı da izleyebiliyor olursunuz.

Rezerveler

Depolarınızda stok olarak bulunan her malzeme tüm müşterileriniz için uygun durumda olmayabilir. Bu alanda henüz sevkiyatını yapmadığınız ancak belli müşterilerin talepleriyle doğru orantılı olarak rezerve ettiğiniz malzemleri yönetebilirsiniz. Bu sayede aynı malzemeden talep eden müşterilere hatalı stok bilgisi vermemiş olur, yeni üretim ya da satın alma taleplerinizi buradaki doğru verilere göre yapabilirsiniz.

Seri / Lot Takibi

Malzemeleriniz üzerinde seri / lot takibi yapabildiğiniz alandır. Belli bir seride ürettiğiniz malzemelerin tümünü takip edebilir, o seride üretilen ya da sevk edilen malzemeleri kolayca tespit edebilir, geriye dönük olarak işlemler yapabilirsiniz.

Numune Takibi

Müşterilerinize numune olarak ticari bir değer taşımadan sevk ettiğiniz malzemeleri takip edebildiğiniz alandır.

Fiyat Listeleri

Sisteminizde satış amaçlı oluşturulmuş olan her bir ürünün belirli zaman aralıklarında, belirli müşteri, müşteri tipi, coğrafi bölge ya da tabela fiyatı bazında satış fiyat listelerini oluşturup yönetebilmenizi sağlayan alandır. Böylece fiyat politikalarınızı bir defada belirlerken, tekrarlayan siparişlerde yaşanabilecek olası zaman kayıplarını ortadan kaldırır, hatalı fiyat vermenizin de önüne geçmiş olursunuz.

Sevkiyat Planlama

Belirli zamanlar için sevkiyatlarınızı planlayabildiğiniz alandır. Depolarınızdaki stok durumuna, satın alma takibinize ve üretim planlamanıza göre sevkiyat planlamalarınızı oluşturabilir, herhangi hata yapmadan müşterilerinize doğru bilgiler verebilmenizi sağlar.

Mal Kabul / İrsaliye

Stoklara gelen malzemelerin sisteme girişi için kullanılanılan alandır. Bu aşamada bir hata olmaması açısından daha önce satın alma talebi oluşmamış, fatura ya da irsaliyesi olmayan bir malzemenin mal kabulunun yapılıp stoklara girmesi sistem üzerinde mümkün değildir. Bu da onay mekanizması dahilinde ilgili kişilerin herhangi bir haberi olmadan stok hareketi olmamasını sağlamış olur.

Stok Sayımı

Sistem üzerinde tutulan stok miktarıyla fiziksel olarak depolarda bulunan stokların eşleştirilmesi amacıyla kullanılan bölümdür. Bu alan sayesinde sistem üzerinde gösterilen stoklar işletmenizdeki fiziksel stok miktarlarını doğru şekilde yansıtır.

Depolar Arası Transfer

Depolar arasındaki hareketleri yönetebildiğiniz alandır. Bu sayede stoklarınızı etkin bir şekilde yönetebilir, coğrafi konumlarına göre hangi stoktan hangi malzemelerin kullanılabileceğini belirleyebilirsiniz.

iWorkBetter Stok ve Sevkiyat Yönetimi Modülünde Bulunan Özellikler

  Malzemeler

  Depolar

  Hareketler

  Rezerveler

  Seri / Lot Takibi

  Fiyat Listeleri

  Sevkiyat Planlama

  Mal Kabul / İrsaliye

  Stok Sayımı

  Depolar Arası Transfer

  Planlanmış Yükleme

  Numune Takibi

iWorkBetter Stok ve Sevkiyat Yönetimi Modülünün fiyatı için