Proje Yönetimi Modülü

projelerinizi şansa bırakmayın

Proje Yönetimi Modülü

yeni iş dünyasının hızını yakalayın

iWorkBetter

PROJE YÖNETİMİ

Bir projenin başarısı onu planlarken harcadığınız çaba, gösterdiğiniz özen ve yetenekleriniz ile doğru orantılıdır. Bu nedenle proje yönetimi detaylı planlama, disiplin ve proje süreçlerinde ciddi hassasiyet gerektiren bir konudur. Proje yöneticileri bu hassas konuları mümkün olan en doğru şekilde yönetmek için birçok farklı yazılım ve form gibi yardımcı araçlar kullanmaktadır. Ancak bu araçların tek bir yapıda yönetilmemesi bazı iletişim kopuklukları, zaman ve maliyet kontrolünün kaybı, projelerin gecikmesi ve istenen kalitede sonuçlanamaması gibi sıkıntılar doğurabiliyor.

iWorkBetter Proje Yönetimi modülü projeleri kapsamlı şekilde planlama imkanı sağlarken esnek ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde takip ve yönetimini de gerçek zamanlı olarak yapmaya olanak tanır. Zaman çizelgesi takibi ile birlikte, projelerin iş gücü kullanımının zaman ve maliyet açısından hesaplanması da sistem tarafından otomatik olarak yapılmış olur.

iWorkBetter Proje Yönetimi Modülü ile;

Gantt Chart ile proje planlama ve takvimi ile ilgili anlık takip ve yönetim sağlanabilir.

 
Mac Reflection

iWorkBetter Proje Yönetimi Modülü ile;

Projelerle ilgili KPI, CPI, SPI gibi durum raporları izlenebilir.

 
Mac Reflection

iWorkBetter Proje Yönetimi Modülü ile;

Projelerin ilerleme raporları anlık olarak alınabilir.

 
Mac Reflection

iWorkBetter Proje Yönetimi Modülü ile;

Projelerin ilerleme raporlarına fotoğraflar da eklenebilir.

 
Mac Reflection

iWorkBetter Proje Yönetimi Modülü ile;

Proje bazında maliyet raporları alınabilir.

 
Mac Reflection

iWorkBetter Proje Yönetimi Modülü ile;

Projelerdeki kullanılacak ve faturalandırılacak malzemeler birbirinden ayrı şekilde takip edilebilir..

 
Mac Reflection

iWorkBetter Proje Yönetimi Modülü ile;

Proje günlüğü ile projelerdeki tamamlanan önemli adımlar raporlanabilir şekilde kayıt altına alınabilir.

 
Mac Reflection

iWorkBetter Proje Yönetimi Modülü ile;

Kullanıcılar arasında atanan tüm görevler projelerle eşleştirilip ilgili projeler altında takip edilebilir.

 
Mac Reflection

Projeler

Projelerinizin oluşturulup yönetildiği ana alandır. Projelerin listesi, bütçeleri, başlangıç ve bitiş tarihleri, lideri gibi özet bilgiler dışında projeler ile ilgili görevler, malzeme listeleri (BOM),siparişler, sevk/lot listeleri, alınan teklifler, zaman çizelgeleri, ödemeler ve çağrı listeleri gibi bilgilerin tümü tek bir ekran üzerinden izlenebilirken, projeye ait önemli adımlar (milestone),toplantı detayları, teslimat adresleri, dağıtım listeleri gibi bilgiler de yine aynı ekran üzerinden yönetilebilir. Ayrıca her türlü elektronik doküman da ilgili projelere kolayca iliştirilerek proje bazında arşivler oluşturulabilir.

Sunumlar

Projelerin nasıl yapılacağına dair metot, plan, teknik doküman, genel doküman ve teklif hakedişi gibi sunum tipleri hazırlanabilir, planlanan tarih, gerçekleşen tarih, revizyonlar, notlar ve sunumun durumu hakkındaki kayıtlar buradan yönetilir.

Hakedişler

Bir projenin hakediş dönemlerinin tanımlandığı, hakedişlerin başlangıç tarihi, bitiş tarihi, ibraz tarihi ve ödeme tarihi gibi detaylarının  işçilik ve malzeme bazında girilip takip edildiği alandır.

Proje Bilgileri Doğrulama

Proje yönetiminin kapsam olarak çok detaylı ve birçok eş zamanlı veriyi içeriyor olmasından dolayı bazı temel ve önemli konuların özetlendiği bilgilere erişim alanıdır. Burada kontroller yapılarak ilgili projedeki temel konuların atlanmaması sağlanır.

İş Geliştirme Projeleri

İş geliştirme projelerinde açık ve kapalı işlerin, toplantıların, zaman çizelgelerinin takip edip yönetilebildiği alandır.

Satın Alma Talepleri

Bir projeye istinaden malzeme ihtiyaçlarının çıkması ve depolarda yeterli stok olmaması durumunda proje ekranında gözüken ihtiyaçlar için pratik bir şekilde satın alma taleplerinin yapılabildiği alandır.

Süreçler

Projelerin planlanması ve detaylandırılmasındaki en önemli aşama, yani süreç ve görevlerin oluşturulup yönetildiği alandır.

Proje Malzemeleri

İlgili proje kapsamında ihtiyaç duyulan malzemelerin listelendiği alandır. Buradaki listelenen malzemeler ilgili olduğu projeye ait teklif esnasında müşteriye fiyatı ile birlikte yansıtılmamış ancak projenin yapılabilmesi için gerekli olan malzemeleri de kapsar.

Üretim

Üretim gerektiren bir projeye ait süreçlerin oluştulup yönetilmesini sağlayan alandır.

Ekipman Zaman Yönetimi

Projeler için gerekli olan ekipmanların zaman yönetiminin yapıldığı alandır.

iWorkBetter Proje Yönetimi Modülünde Bulunan Özellikler

  Projeler

  Sunumlar

  Hakedişler

  Proje Doğrulama

  Proje Malzemeleri

  Üretim

  İş Geliştirme Projeleri

  Satın Alma Talepleri

  Süreçler

  Proje Grup Süreçleri

  Süreç Revizyonları

  Ekipman Yönetimi

iWorkBetter Proje Yönetimi Modülünün fiyatı için