Muhasebe ve Finans Yönetimi

farklı, kullanışlı ve dinamik bir çalışma ortamı sunar

Muhasebe ve Finans Yönetimi

finansal durum, alacaklar, ödemeler ve nakit akışı her yerden anlık olarak izlenebilir

iWorkBetter

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

iWorkBetter içerisinde yer alan Finans ve Ön Muhasebe Yönetimi modülü, alışılagelmiş hantal muhasebe yazılımlarından çok daha farklı, kullanışlı ve dinamik bir çalışma ortamı sunar.

İşletmenizin finansal durumunu, alacaklarını, ödemelerini, nakit akışını her yerden anlık olarak izleyebilirsiniz. Bunun için bir dolu elektronik hesap tablosunda bulunan verileri kopyalayıp, uzun uğraşlar sonucunda rapor olarak almanıza veya hazırlatmanıza gerek yok. Bu bilgiler çok zengin raporlama seçenekleri ile zaten parmaklarınızın ucunda.

Tüm kasa hareketleri, banka işlemleri ve fatura kayıtları çok kolay bir kullanım imkanı sunan basit ekranlar üzerinden yapılabilir. Yapılan harcamaların ve elde edilen kazançların ilgili oldukları işler ve projeler ile daha kayıt girişi esnasında ilişkilendirilebilmesi sayesinde, herhangi bir iş alanı veya tek bir projedeki gelir-gider durumunuzu ve karlılığınızı anlık olarak analiz edebilirsiniz.

Finans ve Ön Muhasebe modülü içinde ayrıca bütçelerinizi oluşturabilir, anlık olarak takip ve kontrollerini yapabilirsiniz. Değişik bütçe senaryoları oluşturarak (temel, iyimser, kötümser, A versiyonu, B versiyonu gibi) işlerinizin gidişatını değişik bakış açıları ile de değerlendirebilirsiniz.

iWorkBetter Muhasebe ve Finans Modülü ile;

Nakit akışlarınızı anlık olarak izleyebilirsiniz.

 
Mac Reflection

iWorkBetter Muhasebe ve Finans Modülü ile;

Muhasebe fişlerini kolayca yönetebilirsiniz.

 
Mac Reflection

iWorkBetter Muhasebe ve Finans Modülü ile;

Özet bütçe raporlarını anlık olarak kolay bir şekilde alabilirsiniz.

 
Mac Reflection

Finans Hareketleri

iWorkBetter muhasebe ve finans yönetimi modülü ile işletmenin her türlü finans hareketi kolayca yapılabilir ve anlık olarak izlenebilir. Gelen giden paraların kaydı yapılır.

Nakit Akışı

Gelecek ve gidecek paraların zamanlarının planlanması ve oluşabilecek sıkıntıların önceden öngürülebilmesi ve risklerin yönetilebilmesini sağlar. Nakit akış yönetimi ile henüz faturalaşmamış alacak ve ödemelerin de aynı sürece dahil edilerek yönetilebildiği gibi sipariş aşamasındaki nakit akışını etkileyecek kayıtlar da izlenebilir. Para akışı açısından oluşabilecek Nakit akışı ile firmadaki belirli bir dönemdeki tüm nakit giriş ve çıkışlar yönetilebilir.

Banka Hesapları

Çalışılan banka ve şubeleri ile o şubede bulunan vadesiz, vadeli, kredi, teminat, kredi kartı gibi bütün hesapların tanımlanıp izlenebildiği alandır. Nakit akışını etkilemeyecek olan hesaplardaki bakiyelerin nakit akışında dikkate alınmamasını sağlayabilir.

Faturalar

Gelen ve giden faturaların ayrı ayrı ekranlarda olmadan tek bir grid altında görüntülenebilir olmasını sağlayan, faturaların fiziki halleri taranarak ilgili kayıtla eşleştirilerek sisteme kaydedilebilir. Her bir faturanın hangi proje ve hangi bütçe ile ilgili olduğu ve tahsilat açısından kapalı ya da açık olduğu izlenebilir.

Fatura - İrsaliye Giriş

Gelen irsaliyelerin mal kabulu yapıldıktan sonra otomatik olarak oluşan "gelen irsaliyeler" ekranıdır. Yine fatura ilgili kayıt altına taranarak eklenebilir. Fatura girişini yapacak kişinin ek bir kayıt açmadan bir ya da birden fazla irasliyeyi seçerek faturalaştırmasına izin verir.

Fatura - İrsaliye Çıkış

Satılan malzeme/hizmetlerin sevk işlemi yapıldıktan sonra otomatik olarak oluşan "giden irsaliyeler" ekranıdır. Yine fatura ilgili kayıt altına taranarak eklenebilir. Fatura çıkışını yapacak kişinin ek bir kayıt açmadan bir ya da birden fazla irasliyeyi seçerek faturalaştırmasına izin verir.

Raporlar

Finansla ilgili cari hareket, proje finans özeti, vadesi gelen/geçen alacaklar, bütçe, nakit akışı gibi raporların alınabildiği alandır.

 

Resmi Muhasebe

Muhasebe fişlerinin oluşturulup yevmiye defteri, nizam, defter-i kebir, envanter defter, BA/BS formları gibi resmi süreçlerin yürütülmesini sağlar.

Teminatlar

Gelen ve giden teminatların kayıt edilerek, komisyon ödeme planları ve teminat bitiş zamanlarını takip etmeyi sağlar. Teminatın fiziki hali taranarak doküman olarak kayıt ekinde takip edilebilir. Teminatın komisyon hareketlerinden nakit akışına bilgi gönderilebilir.

Krediler

Alınan kredilerin kayıt edilerek ödeme planının oluşturulması, kredi sözleşmesinin izlenmesi ve kredi ödeme planından nakit akışına bilgi göndermeyi sağlar. Aynı zamanda kredi ödeme planında gerçekleşen ödemeler de izlenebilir.

Kredi Kartları

Şirket adına alınmış olan şirket kredi kartlarının tanımlandığı, kimde olduğu, harcama hareketleri, hesap ekstreleri ve bakiye bilgilerinin anlık olarak izlenebilmesini sağlar.

Çekler

Gelen ve giden çeklerin kayıt edildiği, nakit akışı ile eşleştirildiği, çek hareketlerinin izlendiği alandır.

Toplu Çek Çıkışı

Tahsile ya da teminata birden fazla çekin seçilerek tek bordroda gönderilebilmesini sağlar.

Kasalar

Nakit kasalarının tanımlanıp sorumlularının atandığı ve hareketlerinin izlendiği alandır.

Bankalar

TCMB'de tanımlı bütün bankaların TCMB sisteminden entegrasyonla alınıp listelendiği alandır.

iWorkBetter Muhasebe ve Finans Yönetimi Modülünde Bulunan Özellikler

  Finans Hareketleri

  Nakit Akışı

  Banka Hesapları

  Faturalar

  İrsaliye Giriş/Çıkış

  Resmi Muhasebe

  Teminatlar

  Krediler

  Kredi Kartları

  Talimatlar

  Çekler

  Toplu Çek Çıkışı

  Kasalar

  Bankalar

  Cari Hesaplar

  Fiktif Kasalar

  Günlük Özel Hesap

  Raporlar

iWorkBetter Muhasebe Yönetimi Modülünün fiyatı için