Laboratuvar Yönetimi Modülü

iş akışının düzenli takip edilmesini sağlar

Laboratuvar Yönetimi Modülü

hassasiyet gerektiren tüm aşamalarda yardımcı olur

iWorkBetter

LABORATUVAR YÖNETİMİ

Laboratuvarlarda yapılan analizlerin çok hassas olması ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi gereklidir. Ancak analizler ne kadar hassas yapılırsa yapılsın, eğer uygun araçlar kullanılmazsa, bunların kontrolü, raporlanması ve gizliliği gibi konular risk altına girebilir. Bu hassasiyet nedeniyle manuel olarak oluşturulan, birden çok önlem ve kontrol mekanizması içeren çözümler ise çok ciddi iş yükü ve zaman kayıplarına, dolayısıyla iş verimsizliğine neden olabilmektedir.

Laboratuvar Yönetimi modülü, laboratuvar içinde yapılan işlerin düzenli ve kontrollü bir şekilde yönetilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Belli bir iş akışı sırasıyla işlerin yürütülüyor olması, ayrıca kullanıcıların ancak yetki bazında güvenlikle erişebildiği ve sadece görüntüleme veya veri girişine yetkili olduğu alanları yönetebilmeleri sayesinde yapılan işlerin hassasiyeti korunabilirken herhangi bir verimsizliğe de neden olmamaktadır.

iWorkBetter Laboratuvar Yönetimi Modülü ile;

Gelen numunelerin tüm süreçlerini kontrol edebilir, raporlarını düzenleyebilir ve maliyet analizini yapabilirsiniz.

 
Mac Reflection

iWorkBetter Laboratuvar Yönetimi Modülü ile;

Laboratuvar bazında ciro, maliyet ve karlılık analiz raporlarını alabilirsiniz.

 
Mac Reflection

iWorkBetter Laboratuvar Yönetimi Modülü ile;

Analizlerin akredite durumu, yapacak kişi, sarf malzemeleri ve analizle birlikte yapılacak diğer analizleri tanımlayabilirsiniz.

 
Mac Reflection

Analiz Teklifleri

CRM modülünde yer alan temas / teklifler bölümünde analiz için gelen teklif talepleri hazırlanarak süreçleri takip edilebilir ve teklif verilmeden önce analizin maliyet raporu alınabilir. Kazanılmış olan teklifler için numune kayıt defterine bilgi gönderilebilir.

Numune Kayıt Defteri

Satışı gerçekleşmiş ve numune kayıt defterine gönderilmiş, gelmesi beklenen numunelerin izlendiği ve yönetildiği alandır. Numune kabul sorumlusu gelen numuneler için kabul işlemini gerçekleştirebilir, bilgileri güncelleyebilir ya da numuneyi reddedebilir. Firma kartı tanımlanırken seçilen yönteme göre bu aşamadan sonra faturalamaya gönderilebilir ve numune kabul sorumlusu faturalama ve ödendi bilgilerini izleyebilir.

Numune Rapor Düzenleme

Kabulu yapılmış olan numunelerin ilgili laboratuvarlara dağıtılması, laboratuvarlardan analiz sonuçlarının beklenmesi, numunenin sözleşme, kayıt, kabul vb. tarih bilgilerinin takip edilmesi ile analizlerin bitirilip onaylandığında raporunun düzenlenerek alınabilmesini sağlayan alandır.

Numuneler

Laboratuvar Birim Sorumlularının kendilerine gelmiş olan numunelere ait kendi sorumluluklarındaki analizler için ilgili personellere görev dağılımı yaptığı ve sonuçları izleyerek onaylayıp yönetebildiği alandır.

Analizler

Birim Sorumlularından laboratuvar personellerine gelen analizler ile ilgili sonuçların girilip onaya gönderilebildiği alandır. Her bir analiz talebi için "boş analiz detay formu"nu alarak doldurduktan sonra doküman olarak ilgili kayıtla eşleştirebilir.

Analiz Sonuçları

Her bir numune için farklı laboratuvarlarda ve farklı personeller tarafından yapılan bütün analizlerin durumları ile birlikte liste olarak izlenebildiği ve onay sürecinin takip edilebildiği alandır.

 

 

AR-GE

Müşteriden gelen bir numuneden ürün geliştirilmek istendiğinde alınan numunenin en başında analizinin yapıldığı alındır. Numune içeriğinin analizi yapıldığında numunenin ürün ağaco çıkarılır. Çıkarılmış olan ürün ağacının üzerinden geliştirme yapılacak ise uygulama bölümüne gönderilerek deneme çalışmalarının yapılması sağlanır.

Uygulama

AR-GE bölümünden numune içeriği hazırlanmış olarak gelen geliştirme ile ilgili denemelerinin kayıtlarının tutlduğu alandır. Bir numune için birden fazla deneme çalışması yapılabilir ve her bir deneme çalışması için kullanılan malzemelerin listeleri ayrı ayrı oluşturularak karşılaştırılabilir. Deneme çalışmaları sonucunda üretilmesine karar verilen numuneler için ayrı ayrı ürün ağaçları ile yeni stoklar oluşturulabilir.

Ayrıca oluşturulan yeni ürün ağaçlarının içeriğine göre maliyet izlemesi yapılabilir.

Numune / Konsinye

Satış teklifi sürecinde müşterinin talep etmiş olduğu örnek numune için hangi müşteriden hangi numunelerin geleceğinin ve bu numunelerin durumunun takip edildiği alandır. Satış elemanının istemiş olduğu numune kayıtlarının gelip gelmediği, AR-GE ve Uygulama bölümlerine gönderilip gönderilmediği, gönderildiyse örnek numunenin hazırlanıp hazırlanmadığı ve örnek numunenin müşteriye gönderilip gönderilmediği takip edilebilir.

Satınalma Talepleri

Bir numunenin analizine istinaden malzeme ihtiyaçlarının çıkması ve depolarda yeterli stok olmaması durumunda ihtiyaçlar için pratik bir şekilde satın alma taleplerinin yapılabildiği alandır.

Hammadde Talepleri

Gelen numunelerin ürün ağaçları ya da sarf malzemelerine göre laboratuvarın kullanımı için ihtiyacı olan malzeme listelerinin depo sorumlularından talep edilebildiği alanıdır.

iWorkBetter Laboratuvar Yönetimi Modülünde Bulunan Özellikler

  AR-GE

  Uygulama

  Numune / Konsinye

  Numune Kayıt Defteri

  Numune Raporları

  Satınalma Talepleri

  Analizler

  Analiz Sonuçları

  Hammadde Talepleri

iWorkBetter Laboratuvar Yönetimi Modülünün fiyatı için