CRM Modülü

şirketinizin kurumsal hafızasının oluşmasını sağlar

CRM Modülü

müşterilerinizin memnuniyetini artırır

iWorkBetter

CRM

iWorkBetter CRM modülü, işletmenizin "Kurumsal Hafızası"nı oluştururken, müşterileriniz ile yürüttüğünüz tüm ilişkilerin tek bir yapı içinde ve eksiksiz bir şekilde takip edilmesine imkan sağlar. İlişki içinde bulunduğunuz tüm firmalar ve kişilerin bilgileri, çok detaylı bir şekilde CRM içinde oluşturulur.

CRM Yönetimi artık iş dünyasının vazgeçilmez uygulamalarından biridir. Müşterileriniz ile uzun zaman ve yoğun uğraşlar harcayarak geliştirdiğiniz ilişkiler paha biçilmez bir kıymete sahiptir. Tek bir telefon konuşması veya kısacık bir görüşme ile başlayan bu ilişkilerinizin; yıllar içinde nasıl geliştiğini, ne süreçlerden geçtiğini, iyi ve kötü zamanlarını, ulaştığı mali boyutlarını, hassas noktalarını bir çırpıda hatırlamak artık imkansız. Zaten bu devirde hatırlamak da yetmiyor. Eski çalışanlar hatırlasa bile yenileri bu bilgileri nereden ve nasıl öğrenebilir?

iWorkBetter CRM Modülü ile;

Müşterilerinizle ilgili tüm iletişiminiz tarihsel olarak kayıt altında.

 
Mac Reflection

iWorkBetter CRM Modülü ile;

Hangi etkinliğe katılmanın nasıl sonuçlar verdiğini kolayca analiz edebilirsiniz.

 
Mac Reflection

iWorkBetter CRM Modülü ile;

Müşterilerinizin tüm bilgileri elinizin altında.

 
Mac Reflection

iWorkBetter CRM Modülü ile;

Müşterilerinizin tüm çalışan bilgileri elinizin altında.

 
Mac Reflection

CRM Modülü ile yapılabilecekler

Firmalar

Tüm firmaların detaylı bilgileriyle tutulduğu alandır. Burada sadece müşteriler değil, tüm tedarikçiler, iş ortakları, hizmet alınan şirketler gibi işletmenizle her türlü etkileşim halinde olan firmalar tek bir havuz altında toplanır.

Bağlantılar

Firmaların altında tanımlanan bağlantılar ise o şirkete ait çalışanların bilgilerinin tutulduğu alandır. Burada çok kolay ve hızlı bir şekilde her bir bağlantının detaylı olarak kişisel ve iletişim bilgilerine erişebilirsiniz. Firmaların tek bir havuz altında toplanması sayesinde her bir firmanın ilgili bağlantıları da benzer şekilde tek bir liste altında toplanır. Bu sayede örneğin hem mal/hizmet satışı hem de alışı yapılan bir firma için birden fazla kayıt oluşmaz, her birimin ilgilisi kendi tanımladığı bağlantıyla iletişimini sürdürür. Bu yapı sayesinde bilgi kirliliğinin önüne geçilebildiği gibi aynı zamanda tüm kayıtların belli bir düzende tutulması sağlanır.

Temas / Teklif Yönetimi

Firmaların altında tanımlanmış olan bağlantılar üzerinden yaratılan temaslar, o firma ile yapılan her türlü etkileşimin kayıt altına alındığı, aynı zamanda satış için verilen tekliflerin yönetildiği alandır. Bu alanda işletmenizdeki hangi personelin, hangi firmadaki hangi çalışan ile ne zaman ve ne şekilde iletişim kurduğu kaydedilir. Burada veriler toplandıkça o firma ile zaman içerisinde oluşan tüm iletişimin tarihçesi, diğer bir deyişle işletmenizin kurumsal hafızası da oluşmaya başlar. Bu sayede işletmenizde yeni çalışmaya başlayanlar da dahil olmak üzere tüm şirket çalışanlarınız bu verilere çok kolay ve hızlı bir şekilde erişebilir.

Satış Etkinlik Yönetimi

CRM modülü altındaki "Satış Etkinlik" bölümünde, işletmenizin faaliyette bulunduğu her türlü satış ve pazarlama etkinliklerini kaydedebilirsiniz. Bu tür etkinliklerle ilgili çoğu işletmedeki en büyük sorun, bu etkinliklere katılmanın fayda yönünden nasıl bir geri dönüş sağladığının gerçek anlamda hesaplanamamasıdır. Ancak bu bölüm sayesinde örneğin katıldığınız bir fuar, ya da gazeteye verdiğiniz bir ilan sonrası size ulaşan firmaların kaydını tutabilir, orta/uzun vadede ilgili etkinlik üzerinden kaç firmanın size ulaştığı, bunların kaçına teklif yapıldığı ve ne kadarına satış yapıldığı gibi verileri rapor olarak alabilirsiniz. Bu sayede bir etkinlik için katlandığınız yatırım maliyetinin size rakamsal olarak dönüşünü de analiz edebilirsiniz.

Referans Listesi Yönetimi

Size ulaşan firmaların tümü katıldığınız bir satış/pazarlama etkinliği üzerinden gelmiyor olabilir. Belli kişi ya da firmaların referansıyla gelen temasları bu alandan takip edebilir, zaman içerisinde hangi referans üzerinden ne kadar temasınızın oluştuğunu, kaçına teklif verilip ne kadarlık satışlar yaptığınızı da analiz edebilirsiniz.

İhale Takibi

Katıldığınız bir ihalenin kaydını sistem üzerinde bu alandan açabilir, kendi vermiş olduğunuz ve diğer rakiplerin tekliflerini kaydederek hangi ihalenin kimde kaldığını bu alanda tutabilirsiniz. Bu sayede zaman içerisinde bu konuda da bir kurumsal hafıza oluşturmuş olursunuz.

iWorkBetter CRM Modülünde Bulunan Özellikler

  Firmalar

  Bağlantılar

  Temaslar / Teklifler

  İhaleler

  Satış Etkinlik

  Referans Listesi

iWorkBetter CRM Modülünün fiyatı için